Hand- en spandiensten (timmerman) die nodig zijn voor het onderhoud van het gebouw. Deuren die gaan scheefhangen, vloerzeil dat loslaat, ongedierte dat bestreden wordt.

We reserveren hiervoor 300 euro per jaar. Als we dat bereikt hebben, is dit product niet meer te sponsoren en niet meer zichtbaar in de shop.