NederlandsEnglish

ANBI

Algemene informatie

Het CADC is bij de belastingdienst bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zie "Controleer ANBI status". Dit schept de verplichting om op de website inzicht te geven in een aantal zaken. Op de website is deze informatie voor het merendeel terug te vinden. Op deze pagina wordt deze verplichte informatie samengevat en getoond.

 

Rechtsvorm                          : Stichting 

 

Statutaire naam                    : Stichting NorGhaVo


Ook genoemd (handelsnaam) : CADC

 

Statutaire zetel                      : Nijmegen

 

KvK nummer                         : 09133002

 

RSIN                                    : 814405903

 

Activiteiten                            : Bieden van computeronderwijs aan voornamelijk scholieren in Navrongo (Noord-Ghana)

 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen:

ICT-onderwijs aanbieden aan de gemeenschap in Navrongo (Noord-Ghana) om de kans op werk te vergroten.

Het CADC werkt samen met NorGhavo-Ghana toe naar verzelfstandiging van het CADC, zodat het financieel niet meer afhankelijk hoeft te zijn van Nederland.

 

Subcategorie I                       : Ontwikkelingswerk

 

Subcategorie II                      : Computers

 

Subcategorie III                     : Onderwijs

Organisatie / bestuur

Aantal bestuursleden: 5
 
Naam Titel / functie Beloning
David de Baar Voorzitter Geen
Tytsia de Jong Penningmeester Geen
Maaike Slingerland Secretaris Geen
Saskia van Mourik Mede bevoegd Geen
Peter Langenberg Mede bevoegd Geen
 
 
Is er een directie/ dagelijks bestuur? Nee
 
Is er een persoon in dienst? Nee
 
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee
 
 
 

Contact informatie

Bezoekadres      : -
 
Postadres           : -
 
Telefoonnummer : 06-44413686
 
Emailadres         : info@cadc.nl
 
www-adres         : http://www.cadc.nl

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

financieel_verslag_2015.pdf

Financieel jaarverslag 2014

financieel_verslag_2014.pdf

Financieel jaarverslag 2013

Balans en staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarverslag_2013.pdf

Financieel jaarverslag 2011 - 2012

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting, zie bijlage.

jaarverslagen_2011_en_2012_ondertekend.pdf