NederlandsEnglish

Ghana-Navrongo

Ghana

Ghana ligt in West Afrika, net ten Noorden van de evenaar aan de baai van Guinea. Het wordt omsloten door de Franstalige landen Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Voor Afrikaanse begrippen is Ghana klein; ongeveer 7 keer zo groot als Nederland. 
Ghana is relatief vlak. Alleen in het centrale en oostelijke deel van het land bevinden zich bergen, met een maximale hoogte van net iets onder de 1000 meter. Het land is globaal in twee hoofdzones te verdelen: de vochtige tropische wouden van het zuiden en de droge savanne bossen van het noorden. Het zuiden van het land was oorspronkelijk begroeid met tropisch regenwoud, maar veel daarvan is inmiddels gekapt. Bossen bedekken nu nog circa een derde van het totale oppervlak. De noordelijke savanne bestaat uit droog grasland en minder dichte en lage bossen. In Ghana bevindt zich het grootste kunstmatige meer van de wereld: het Voltameer. Dit meer is ontstaan als gevolg van de aanleg van een stuwdam in de Volta rivier en heel belangrijk voor de energievoorziening.

Ghana by the numbers

Noord-Ghana

Noord-Ghana is het armste en meest traditionele deel van het land. Het noorden is onderverdeeld in drie provincies: Northern Region, Upper East Region en Upper West Region. Noord-Ghana is beduidend minder dicht bevolkt dan het zuiden. Het land is minder vruchtbaar dan het zuiden en de scholingsgraad is er lager. Als gevolg van dat laatste is het analfabetisme er relatief hoog en het aantal mensen dat Engels spreekt beperkter. De ontwikkelingsachterstand ten opzichte van het zuiden geldt vooral de dorpen, maar ook in steden als Tamale is de achterstand evident. 
Voor het verschil in ontwikkeling zijn meerdere reden. Zoals gezegd is de minder vruchtbare savanne er één. Daarnaast speelt de afstand tot de zee een rol. Historisch gezien hebben de volkeren uit het noorden niet het fortuin gehad te kunnen handelen met de Europeanen. Daarnaast heeft het sterke Ashanti koninkrijk eeuwenlang de lijnen uitgezet in dit deel van Afrika en van de omliggende volkeren geprofiteerd. Een laatste reden voor de ontwikkelingsachterstand is het overheersende geloof. Binnen de Islam spelen vrouwen een ondergeschikte rol, waardoor meisjes in veel beperkter mate naar school worden gestuurd en het opleidingsniveau van het gemiddelde meisje dus laag is.

Navrongo

Navrongo Market
Navrongo Market

Op ongeveer 3 uur rijden vanuit Tamale in noordwaardse richting en op enkele kilometers van de grens met Burkina Faso ligt Navrongo (letterlijk: "daar waar de voet de droge aarde raakt") . Navrongo heeft zo'n 20.000 inwoners en vormt het economische en administratieve hart van het Kassena-Nankanii district in de Upper West Regio van Ghana.

 

De sfeer in Navrongo is uiterst gemoedelijk, bijna dorps te noemen. Er zijn beperkte voorzieningen en het levenstempo is traag. De bewoners van de streek leven hoofdzakelijk van de landbouw en de markt van Navrongo, elke 3 dagen, speelt voor hen een essentiele rol. Het stadje speelt verder een belangrijke rol als educatief centrum met zijn scholen en een afdeling van de University of Development Studies. Navrongo is overwegend katholiek, hetgeen opmerkelijk is in het verder overwegend islamitische noorden van Ghana. De stad kent zelfs een heuse kathedraal, gebouwd in 1966.