• Nederlands
    • English

Project Forward

Doel van het Project

Het doel van het dit project is om de CADC en Royal International Academy in Ghana uit te breiden

 

 

Naam

De naam van het project is geïnspireerd door een quote van de eerste president van Ghana, Kwame Nkrumah.

 

“We face neither East nor West: we face forward”

 

Met dit project willen we met het CADC en RIA vooruitkijken. Het eigendom probleem is nu opgelost dus tijd voor de volgende stap vooruit

Gezamenlijke onderneming met The Royal International Academy

Op dit moment zijn we de optie aan het bekijken om het CADC onder te brengen bij The Royal International Academy. Twee van onze medewerkers Alex Kiipo en Peter Langenberg zijn druk bezig met het opstarten van deze basisschool.

 

Er is het bestuur van het CADC veel aan gelegen dat haar filosofie als hoogste prioriteit wordt meegenomen: het vergroten van de ontwikkelingskansen voor de armsten onder de bevolking.  Ook alle investeringen van de afgelopen jaren mogen niet verloren gaan. Wie kunnen dit beter waarborgen dan onze eigen medewerkers Alex en Peter.

 

 

Tijdschema

We willen het schoolgebouw klaar hebben voor schooljaar 2021/2022. Dit geeft ons ruim de tijd om alles te bouwen.

1. Waarom?

Welk doel willen we met dit plan bereiken?

 

Na tien jaar ondersteuning vanuit Nederland zal CADC in Ghana zelfstandig doorgaan.

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Niet alleen in Ghana maar ook in Nederland. Het doel bij de oprichting is altijd geweest om zelfstandig te worden. Daartoe is veel aanmoediging geweest vanuit Nederland. Sinds enige tijd spelen er problemen met betrekking tot het huidige stuk grond waarop het CADC in Ghana is gebouwd. Het betreft onduidelijke eigendomsrechten en afspraken in het verleden. De school ziet zich dan ook genoodzaakt om de plek te verlaten.

Met dit nieuwe project willen we ons oorspronkelijke doel van zelfstandigheid versneld bereiken.

2. Wat?

In de afgelopen tien jaar is er veel geïnvesteerd In CADC Ghana, zowel financieel als moreel. Dit willen wij niet verloren laten gaan. Zelfstandigheid: JA... maar zonder verlies van filosofie en investeringen.

 

Daarom zullen we er met dit project op toezien dat resultaten uit het verleden behouden blijven.

 

Bouwen blijft de grootste uitdaging. Voor de dagelijkse kosten komen we rond maar investeringen blijf nog lastig.

Ontwerp
Ontwerp

3. Wie?

Wie hebben we nodig om de resultaten te bereiken?

 

Twee projectleiders moeten de mensen mobiliseren om de resultaten te behalen. In Ghana is dat Alex

Kiipo, onze huidige lokale partner, en in Nederland is dat Peter Langenberg, bestuurslid van CADC

Nederland. Allebei hebben ze de opdracht om dit tot een succes te brengen.

4. Wanneer?

Hoe ziet de planning eruit?

 

We willen het schoolgebouw klaar hebben voor schooljaar 2021/2022. Dit geeft ons ruim de tijd om alles te bouwen.

 

5. Waar?

Waar voeren we het project uit?

 

Het CADC zal de huidige plek verlaten. Stichting NorGhaVo Ghana, onze voormalige moederstichting, heeft de beschikking over een perceel grond waar we de private basisschool en het CADC kunnen onderbrengen. Dit betekent echter dat het CADC moet verhuizen naar Tamale.

 

Het nieuwe adres zal zijn:

Gbewaa residential area BLK “A”

P.O. Box 447 Tamale

Northern Region, Ghana

6. Welke wijze?

Op welke wijze gaan we het project uitvoeren?

 

Onze huidige lokale partner in Ghana heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met bouwprojecten

en zal de bouw van de school gaan begeleiden. Een offerte hiervoor is al gedaan. Vanuit Nederland zullen

we geld inzamelen voor dit bouwproject en zorgen voor meer en verbeterd lesmateriaal.

7. Waarmee?

Wat hebben we nodig aan hulpmiddelen, methoden, enzovoort om de resultaten op te leveren?

 

Allereerst zetten we onze tomeloze inzet en energie in. We hebben passie voor dit project. Dit is de

basis. De passie van de betrokkenen is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol verloop van het

project.

 

We zoeken financiële ondersteuning in Nederland om vervolgens de plannen tot uitvoering te brengen.

Met dit geld gaan we een private basisschool opzetten die hoge kwaliteit levert en mens en milieu als

prioriteit heeft.

8. Whoops!

Wat kan er allemaal misgaan? Welke risico's kleven er aan het project en welke maatregelen kunnen we nemen?

 

Het maken van planningen is in Ghana altijd lastig. Wanneer iemand zegt ‘I’m coming’, duurt dit in feite

soms wel drie dagen... We hebben daarom een ruime deadline gekozen. Maar dergelijke omstandigheden

zullen altijd een uitdaging blijven.